นาข้าว

ทุ่งข้าวอันเขียวขจี สะท้อนวิถีชีวิตของชาวไทยที่ผูกพันกับข้าวมาช้านาน

ตลาดน้ำ

เลือกชมเลือกชิม อิ่มอร่อยไปกับอาหาร ขนม และผลไม้ไทยนานาชนิดในโซนตลาดน้ำ วิถีชีวิตของคนไทยริมสายน้ำ

หอพระ

สักการะพระพุทธรูปชื่อดังของไทย 9 วัด พระพรหม และเทพเจ้าอีกมากมาย