ตลาดน้ำ

เลือกชมเลือกชิม อิ่มอร่อยไปกับอาหาร ขนม และผลไม้ไทยนานาชนิดในโซนตลาดน้ำ วิถีชีวิตของคนไทยริมสายน้ำ

หอพระ

สักการะพระพุทธรูปชื่อดังของไทย 9 วัด พระพรหม และเทพเจ้าอีกมากมาย