ปางช้างสวนไทย

หนึ่งประสบการณ์ใหม่อันน่าตื่นเต้นกับการนั่งช้างชมความสวยงามของธรรมชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *