ประติมากรรมแผนที่ประเทศไทย

ตระการตากับความยิ่งใหญ่ของประติมากรรมแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประดับด้วยกระจกสีสันต่างๆนับแสนชิ้น มีความสูงเทียบเท่าอาคาร 7 ชั้น

1 thought on “ประติมากรรมแผนที่ประเทศไทย”

  1. Привет господа
    Наша организация мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква продукции в Днепре. Вас может заинтерсовать:
    Водопады по стеклу – сделаете Ваше помещение уютнее и привлекательнее, создаст теплую релаксирующую обстановку. – узнать подробнее здесь.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *