กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

ขอพรและขอขมาพระแม่คงคา เทวีแห่งสายน้ำ เพื่อเป็นการลอยทุกข์โศกโรคภัยไปกับกระทง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *