• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

©Copyright 2018 by suanthai pattaya

OPENING HOUR

EVERYDAY

09.00 AM - 06.00 PM

อาณาจักรแห่งความเป็นไทย

สวนไทย พัทยา

ครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันงดงามและทรงคุณค่าของชาวไทยทั่วทั้ง 6 ภูมิภาค และศาสตร์พระราชา...ตำราของพ่อ บนพื้นที่กว่า 250 ไร่ ของสวนไทย พัทยา...อาณาจักรแห่งความเป็นไทย